top of page

Privacyverklaring

 

 

1. Omvang

 

De reikwijdte van de privacyverklaring heeft betrekking op alle betrokkenen (data subjects) wiens persoonsgegevens worden verwerkt, in overeenstemming met de vereisten van de AVG/GDPR.

 

 

2. Verantwoordelijkheden

 

2.1

De Brahma Kumaris vzw België als gegevensbeheerder (data controller) is ervoor verantwoordelijk dat deze privacyverklaring beschikbaar wordt gesteld aan betrokkenen voordat de Brahma Kumaris vzw hun persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

 

2.2

Alle vrijwilligers van de Brahma Kumaris vzw die interactie hebben met betrokkenen, zijn ervoor verantwoordelijk dat deze kennisgeving onder aandacht van de betrokkene wordt gebracht en dat hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens wordt veiliggesteld.

 

 

3. Privacyverklaring

 

3.1

Wie zijn we?

 

De Brahma Kumaris vzw onderwijst Raja Yoga als een manier om gemoedsrust en een positieve benadering van het leven te ervaren.

 

De organisatie biedt mogelijkheden voor mensen van alle religieuze en culturele achtergronden om hun eigen spiritualiteit te verkennen en vaardigheden van reflectie en meditatie te leren die zijn afgeleid van Raja Yoga, die zullen helpen innerlijke rust, helder denken en persoonlijk welzijn te ontwikkelen.

 

 

De Brahma Kumaris vzw kan als volgt worden gecontacteerd:

 

Brahma Kumaris vzw

Lange Violettestraat 203, 9000 Gent, België

Tel.: +32 (0)498 07 58 15

E-mail: gent@be.brahmakumaris.org

 

 

De persoonlijke gegevens die we graag verzamelen en verwerken:

 

Categorie 1 - persoonlijke informatie 

die rechtstreeks is verkregen van de betrokkene / of van aangesloten organisaties

 

Categorie 2 - speciale categoriegegevens 

die rechtstreeks van de betrokkene of van gelieerde organisaties zijn verkregen

 

Categorie 3 - via cookies

 

 

Categorie 1 - De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:

 

 • om evenementen te organiseren zoals: seminars / workshops / cursussen / retraites / lezingen

 • om de betrokkenen op de hoogte te houden met informatie over evenementen (dit kan via nieuwsbrieven / e-flyers)

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder, zoals: gezondheids- en veiligheidsvoorschriften / financiële voorschriften / immigratiewetgeving / wetten inzake kinderbescherming / eisen betreffende testamenten en liefdadigheidslegaten / voor verzekeringsdoeleinden

 • om reiscoördinatie mogelijk te maken

 • doeleinden met betrekking tot IT-management

 • voor marketingdoeleinden

 • om vrijwilligers te beheren
   

Onze wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens is ten minste een van de volgende:

 

 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder voor de verwerking

 • betrokkene geeft toestemming voor een of meer specifieke doeleinden

 • verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen

 • er is speciale bescherming voor persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen en kwetsbare volwassenen

 

De speciale categorieën van persoonlijke gegevens zijn:

 

 • gezondheid (geschikt voor gasten / deelnemers met speciale behoeften, voedingsbehoeften of andere gezondheidsinformatie die wordt verwerkt in het vitale belang van de betrokkene)

 • leefstijlpraktijken (om het spirituele hoofdkantoor in India te bezoeken)

 

Categorie 3 - In kaart brengen website bezoek - cookies

 

Op de websites van Brahma Kumaris vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Brahma Kumaris vzw gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Brahma kumaris vzw maakt gebruik van cookies op hun websites om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op ’OK’ te klikken of door gebruik te blijven maken van de websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bezoek dan volgende website: www.aboutcookies.org.

 

3.2

Toestemming

 

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens en speciale categoriegegevens specifiek te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven geïdentificeerd.

 

Toestemming is vereist voor de Brahma Kumaris vzw om beide soorten persoonsgegevens te verwerken, maar dit moet expliciet worden vermeld. Waar we u om speciale categoriegegevens vragen, zullen we u altijd vertellen waarom en hoe de informatie zal worden gebruikt.

 

U kunt de toestemming op elk moment intrekken door Brahma Kumaris vzw via e-mail (gent@be.brahmakumaris.org) op de hoogte te stellen in overeenstemming met de intrekking van de toestemmingsprocedures.

 

3.3

Bekendmaking

 

De Brahma Kumaris vzw zal uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven of uw persoonlijke gegevens doorgeven aan aangesloten organisaties in derde landen en / of EU-landen of om te voldoen aan wettelijke vereisten onder AVG/GDPR.

 

De volgende externe partijen en niet-EU-landen (derde landen) zullen uw persoonlijke gegevens ontvangen als onderdeel van de verwerkingsactiviteiten:

 

Derden in België

EHBO-trainingsaanbieders

Reisbureaus

Verzekeringsmaatschappijen

Professionele instellingen (bedrijfsrevisoren, advocaten, banken enz.)

 

Waarborgen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens 

 • Versleuteling van persoonlijke gegevens tijdens het transport met behulp van geschikte versleutelingsoplossingen (bijvoorbeeld recente versies van online TLS of versleutelde apparaten)

 • Authenticatie, autorisatie en audit van gegevenstoegang of -levering.

 

Derde landen (niet-EU) en EU-landen 

Aangezien de Brahma Kumaris deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk in meer dan 100 landen, kunnen sommige gegevens binnen het Brahma Kumaris-netwerk worden gedeeld.

 

Waarborgen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens 

 • Encryptie van persoonlijke gegevens tijdens het transport met behulp van geschikte encryptie-oplossingen (bijvoorbeeld recente versies van online TLS of versleutelde apparaten).

 • Authenticatie, autorisatie en audit van gegevenstoegang of -levering.

 • Memorandum of Understanding met onafhankelijke Brahma Kumaris-vestigingen in niet-EU-landen

 

3.4

Bewaartermijn

 

De Brahma Kumaris vzw verwerkt persoonlijke gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is volgens de AVG/GDPR-vereisten en bewaart de persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Brahma Kumaris vzw-bewaarbeleid voor archivering.

 

Uw rechten als betrokkenen (data subjects)

 

Op elk moment dat wij uw persoonlijke gegevens in bezit hebben of verwerken, heeft u, de betrokkene, de volgende rechten:

 

 • Recht van toegang en inzage - u hebt het recht om een ​​kopie van de informatie die wij over u hebben te vragen.

 • Recht van verbetering - u hebt recht op correctie van gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht om te worden vergeten - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die we over u bewaren om uit onze bestanden te worden gewist.

 • Recht op beperking van verwerking - waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om de verwerking te beperken.

 • Recht op overdraagbaarheid - u hebt het recht om de gegevens die we over u hebben over te dragen aan een andere organisatie.

 • Recht op bezwaar - u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing.

 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering - u hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking of profilering.

 • Recht op rechterlijke toetsing: in het geval dat de Brahma Kumaris vzw uw verzoek weigert onder het recht van toegang, zullen wij u een reden geven waarom. U hebt het recht om te klagen zoals uiteengezet in clausule 3.5 hieronder.

 

Alle bovenstaande verzoeken worden doorgestuurd als er een derde partij bij betrokken is (zoals vermeld in 3.3 hierboven) bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

3.5

klachten

 

In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Brahma Kumaris vzw of derden zoals beschreven in 3.3 hierboven, of hoe uw klacht is afgehandeld, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en bij de Brahma Kumaris vzw.

 

De details voor elk van deze contacten zijn:

 

Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit:

De Privacycommissie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be 

www.privacycommission.be

 

Data Controller (de gegevensbeheerder)

Brahma Kumaris vzw - OND.NR. 0419.308.828

Lange Violettestraat 203, 9000 Gent, België

E-mail: gent@be.brahmakumaris.org

Tel.: +32 (0)498 07 58 15

 

 

 

Online privacyverklaring

 

4.1

Persoonlijke gegevens

 

Onder de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (AVG/GDPR) worden persoonsgegevens gedefinieerd als:

 

“Informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘datasubject’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

 

4.2

Hoe we uw informatie gebruiken

 

Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij, Brahma Kumaris vzw uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen, retraites of openbare programma’s, om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de gegevensbeheerder, zoals verzekeringsdoeleinden, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, financiële regelgeving, immigratiewetgeving, wetten inzake kinderbescherming etc.

 

4.3

Waarom moet de Brahma Kumaris vzw persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan?

 

Omdat wij u informatie kunnen verstrekken over openbare evenementen, retraites, of om u als gast te ontvangen op onze locatie, of in overeenstemming met wettelijke vereisten, moeten we persoonlijke gegevens verzamelen. In elk geval zijn wij vastbesloten ervoor te zorgen dat de informatie die wij verzamelen en gebruiken geschikt is voor dit doel en geen inbreuk vormt op uw privacy.

Als wij u willen contacteren voor marketingdoeleinden, neemt de Brahma Kumaris vzw contact met u op voor aanvullende toestemming.

 

4.4

Zal de Brahma Kumaris vzw mijn persoonlijke gegevens met iemand anders delen?

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe serviceproviders in de loop van de omgang met u. Alle derden waarmee we uw gegevens kunnen delen, zijn verplicht uw gegevens veilig te bewaren en ze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wanneer zij uw gegevens niet meer nodig hebben om aan deze service te voldoen, zullen zij over de details beschikken in overeenstemming met de AVG/GDPR. Als we uw speciale categoriegegevens willen doorgeven aan een derde partij, zullen we dit alleen doen nadat we uw toestemming hebben verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om iets anders te doen.

 

4.5

Hoe gebruikt de Brahma Kumaris vzw de persoonlijke gegevens die zij over mij verzamelt?

 

De Brahma Kumaris vzw verwerkt (verzamelt, bewaart en gebruikt) de informatie die u verstrekt op een manier die verenigbaar is met de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU. We zullen ons inspannen om uw informatie accuraat en up-to-date te houden en niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk.

 

De Brahma Kumaris vzw is verplicht informatie te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals informatie die nodig is voor inkomstenbelasting en auditdoeleinden. Hoelang bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden bewaard, kan ook worden beheerst door specifieke bedrijfsvereisten en overeengekomen praktijken. Persoonlijke gegevens kunnen naast deze perioden worden bewaard, afhankelijk van de individuele bedrijfsbehoeften.

 

4.6

Onder welke omstandigheden neemt de Brahma Kumaris vzw contact met mij op?

 

Ons doel is niet opdringerig te zijn en we verbinden ons ertoe geen irrelevante of onnodige vragen te stellen. Bovendien zal de informatie die u verstrekt onderworpen zijn aan procedures om het risico van ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te minimaliseren.

 

4.7

Kan ik achterhalen welke persoonlijke gegevens de Brahma Kumaris vzw over mij heeft?

 

De Brahma Kumaris vzw kan op uw verzoek bevestigen welke informatie wij over u bewaren en hoe deze wordt verwerkt. Als de Brahma Kumaris vzw persoonsgegevens over u bewaart, kunt u een verzoek indienen om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

4.8

Welke vormen van ID moet ik verstrekken om hier toegang toe te hebben?

 

Wanneer om informatie over uw persoonlijke gegevens wordt verzocht, vereist de Brahma Kumaris vzw een van de volgende of een combinatie van de volgende ID’s: een ID met een geldige en recente foto / adresgegevens / paspoort (reispas), rijbewijs / recente energierekeningen.

 

4.9

Google analytics

 

Brahma Kumaris vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Brahma Kumaris vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan: https://www.google.com/policies/privacy/

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan Brahma Kumaris vzw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Brahma Kumaris vzw heeft hier geen invloed op. 

Brahma Kumaris vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via Brahma Kumaris vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

4.10 

Mailchimp - data processor

 

Brahma Kumaris vzw maakt gebruik van Mailchimp om persoonsgegevens bij te houden. MailChimp is een handig en professioneel web-programma waarmee je heel eenvoudig nieuwsbrieven kunt maken en versturen. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Mailchimp hier aan: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Brahma Kumaris vzw heeft Mailchimp geen toestemming gegeven om via Brahma Kumaris vzw verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor andere Mailchimp-diensten.

 

 

4.11

WIJZIGINGEN

 

De Brahma Kumaris vzw behoud te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.

 

 

 

©2018 Brahma Kumaris vzw  |  Lange Violettestraat 203, 9000 Gent, België

bottom of page