top of page

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

 

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze websites www.brahmakumaris.be, en www.brahmakumarisvzw.be (= www.rajayogameditatie.be = www.rajayoga.be = www.rajayogameditatie.org) (“onze site”). Gebruik van onze site omvat toegang tot of browsen op onze site.

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, want deze zijn van toepassing op het gebruik van onze site. We raden aan dat u een kopie hiervan afdrukt voor toekomstig gebruik.

 

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee akkoord gaat om deze te respecteren.

 

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

 

 

Andere toepasselijke voorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze site:

 

 

 

Informatie over ons

 

www.brahmakumaris.be en www.rajayogameditatie.be (= www.rajayoga.be = www.rajayogameditatie.org) zijn websites beheerd door Brahma Kumaris vzw, met zeteladres: Lange Violettestraat 203, 9000 Gent (“We”) en ondernemsingsnummer: 0419.308.828.

 

 

Wijzigingen in deze voorwaarden

 

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze pagina te wijzigen.

 

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, omdat deze bindend voor u zijn.

Veranderingen aan onze site

 

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat alle inhoud op onze site op elk gewenst moment verouderd kan zijn en we zijn niet verplicht om deze te updaten.

 

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, vrij is van fouten of weglatingen.

 

 

Toegang tot onze site

 

Onze site is gratis toegankelijk.

 

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan. We kunnen onze site geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als om welke reden dan ook onze site op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

 

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot onze site.

 

U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.

 

Onze site is gericht aan mensen die in België verblijven. We vertegenwoordigen niet dat de inhoud die beschikbaar is op of via onze site geschikt is of beschikbaar is op andere locaties. We kunnen de beschikbaarheid van onze site of een dienst of product beschreven op onze site op elk moment aan een persoon of geografisch gebied beperken. Als u ervoor kiest om onze site van buiten België te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

 

U mag één exemplaar afdrukken, en uittreksels downloaden van elke pagina (‘s) van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen in uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

 

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

 

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

 

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit van ons of onze licentiegevers te doen.

 

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar eigen keuze, kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

 

 

Geen vertrouwen op informatie

 

De inhoud op onze site is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of afziet op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen enkele garantie of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site correct, volledig of actueel is.

 

 

Beperking van onze aansprakelijkheid

 

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Belgische wet.

 

Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze site of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 

 • gebruik van, of onmogelijkheid om onze site te gebruiken; of

 • gebruik van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze site.

 

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

 

 • verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten;

 • zakelijke onderbreking;

 • verlies van verwachte besparingen;

 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

 • enige indirecte of gevolgschade of -schade.

 

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat wij onze site alleen voor huiselijk- en privégebruik aanbieden. U gaat ermee akkoord onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en we zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, zakelijke onderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of om uw inhoud te downloaden of op een website die hieraan is gekoppeld.

 

We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die op onze site zijn gelinkt. Dergelijke koppelingen mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen.

 

 

virussen

 

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

 

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

 

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit. We zullen dergelijke inbreuken melden bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

 

 

Content Feeds

 

Brahma Kumaris kan RSS-feeds aanbieden op al haar websites, bestaande uit podcasts, video’s of artikelen, die aan gebruikers worden geleverd met behulp van RSS of andere syndicatie-technologie (samen de “Content Feeds”).

 

U mag de Content Feeds op uw persoonlijke site, blog of vergelijkbare applicatie voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden of op uw Corporation-website, blog of vergelijkbare applicatie weergeven, uitsnijden en linken naar de Content Feeds, op voorwaarde dat:

 

 • de links de gebruiker leiden naar onze site wanneer de gebruiker erop klikt,

 • u plaatst geen tussenliggende pagina, splash-pagina of andere inhoud tussen de links en de betreffende pagina op onze site,

 • het gebruik of de weergave van inhoud suggereert niet dat Brahma Kumaris oorzaken, ideeën, sites, producten of diensten van derden promoot of onderschrijft,

 • de fundamentele betekenis van de inhoud in de Content Feeds, inclusief de koppen en samenvattingen, niet is gewijzigd of vervormd, en

 • u wijzigt de verhalen of andere inhoud waaraan de Content Feeds zijn gekoppeld niet.

 • Als u een volledige Content Feed op uw site, blog of soortgelijke toepassing weergeeft, mag u de Content Feed niet opnieuw verspreiden zonder ernaar terug te verwijzen naar de Brahma Kumaris, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming voor Brahma Kumaris heeft verkregen om dit te doen.

 


Links naar sites van derden, applicaties en services

 

Onze site kan links bevatten naar sites, applicaties en services die worden onderhouden door derde partijen waarover Brahma Kumaris geen controle heeft. Brahma Kumaris onderschrijft de inhoud, producten of services van dergelijke sites, applicaties en services of een van hun operators niet en Brahma Kumaris is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, advertenties, producten, services of andere materiaal op of beschikbaar van dergelijke sites, applicaties, platforms en services.

 

In sommige gevallen kan onze site bepaalde ingebedde tools bevatten die door derden worden beheerd en gecontroleerd en die worden beheerst door de voorwaarden en het beleid van derden. Gebruik deze hulpprogramma’s van derden alleen als u akkoord gaat met hun respectieve voorwaarden en beleid.

 

Onze site bevat hulpprogramma’s waarmee u zich kunt aanmelden met behulp van informatie uit uw account bij een externe service, zoals Facebook, Twitter of Google. Houd er rekening mee dat services van derden geen verband houden met Brahma Kumaris en dat uw gebruik van services van derden valt onder de voorwaarden en het beleid van die services.

 

 

Linken naar onze startpagina

 

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen link naar een andere pagina op onze site plaatsen dan onze startpagina.

 

U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar er geen enkele bestaat.

 

U mag op geen enkele website die geen eigendom is van u een link naar onze site plaatsen.

 

Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site en u mag ook geen link naar een ander gedeelte van onze site dan de startpagina maken.

 

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 

De website waarop u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik https://www.rajayogameditatie.org/aanvaardbaargebruik.

 

Als u gebruik wilt maken van inhoud op onze site anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met gent@be.brahmakumaris.org.

 

 

Inhoud uploaden naar onze site

 

Telkens wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze site kunt uploaden, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik https://www.rajayogameditatie.org/aanvaardbaargebruik.

 

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen en dat u aansprakelijk bent jegens ons en vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie. Als u een consument bent, betekent dit dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies of enige schade die wij lijden als gevolg van uw niet-nakoming van de garantie.

 

Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u moet ons en andere gebruikers van de site een beperkte licentie verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u aan ons verleent, worden beschreven in de volgende paragraaf (Rechten die u licentieert).

 

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat inhoud die door u op onze site is geplaatst of geüpload een schending inhoudt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site wordt geplaatst.

 

We hebben het recht om berichten die u op onze site plaatst te verwijderen als, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik https://www.rajayogameditatie.org/aanvaardbaargebruik.

 

De opvattingen van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze opvattingen of waarden.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen en back-uppen van uw inhoud.

 

 

Rechten die u licentieert

 

Wanneer u inhoud uploadt of plaatst op onze site, verleent u ons en andere gebruikers van de site:

 

 • een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor gebruik, reproductie, distributie en weergave van die inhoud in verband met de site en / of de promotie van de site.

 

 

Links en bronnen van derden op onze site

 

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden.

 

We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

 

 

Toepasselijk recht

 

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de formatie ervan worden beheerst door Belgisch recht. Jij en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van België een niet-exclusieve jurisdictie hebben.

 

Als u een bedrijf bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onder het Belgisch recht. We zijn het allebei eens over de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

 

 

Neem contact met ons op

 

Om contact met ons op te nemen, e-mail ons, gent@be.brahmakumaris.org.

 

Bedankt voor het bezoeken van onze site.

bottom of page