top of page

Introductie

 

Algemene informatie

 

Brahma Kumaris is een wereldwijde spirituele beweging gewijd aan persoonlijke transformatie en wereldvernieuwing. Opgericht in India in 1937 is de Brahma Kumaris over 110 landen verspreid op alle continenten en heeft een belangrijke impact gehad in vele sectoren als een NGO. Hoe dan ook, hun echte inzet beoogt mensen te helpen hun perspectief van de wereld te transformeren van materieel naar spiritueel. Ze ondersteunt het ontwikkelen van een diep collectief bewustzijn van vrede en van individuele waardigheid van elke mens.

 

De Brahma Kumaris is sinds 1977 actief in België en sedert 1979 een vzw. 

In België zijn er in verschillende steden studie- en meditatiecentra waar cursussen en lessen kunnen worden gevolgd. Sommige steden hebben een beperkter aanbod aan cursussen en meditaties.

 

Internationale coördinatie

 

Het spirituele hoofdkwartier van de Brahma Kumaris is in Mount Abu, India. Op nationaal niveau worden activiteiten gecoördineerd door lokale mensen die aansluiten bij de spirituele principes van de Brahma Kumaris en werkend in overeenstemming met de wetten van het land. Activiteiten van internationaal belang worden regionaal gecoördineerd door kantoren in Londen, Moskou, Nairobi, New York en Sydney.

 

De rol van vrouwen als spirituele leiders

 

 

 

De beslissing van oprichter Brahma om vrouwen aan het hoofd van de organisatie te plaatsen was gebaseerd op het inzicht dat de traditioneel meer vrouwelijke waarden als geduld, compassie en verdraagzaamheid noodzakelijke basiswaarden zijn voor persoonlijke groei, menselijke relaties en een zorgzame samenleving.

Hoewel geleid door vrouwen, is de Brahma Kumaris geen vrouwenorganisatie. Vrouwen en mannen nemen beiden deel aan een proces van innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ontstaan onderlinge harmonie en een op spiritualiteit gebaseerd partnerschap. Voor Brahma was spiritualiteit de sleutel tot wederzijds vertrouwen en respect.

bottom of page