top of page

Het verhaal van de Brahma Kumaris

 

Nederig begin

 

De Brahma Kumaris werd opgericht door Dada Lekraj Kripalani een Indisch zakenman op rust in 1937 in Hyderabad een stad die nu in Pakistan ligt. Zijn spirituele naam is Prajapita Brahma en hij wordt liefdevol Brahma Baba genoemd. Nadat hij een serie visioenen kreeg in 1936 was hij geïnspireerd om een school op te richten waar de principes en de praktijk van een deugdzaam en meditatief leven kon onderwezen worden. De originele naam was “Om Mandali”. Het bestond uit een handvol mannen, vrouwen en kinderen en velen van hen besloten samen te blijven als een gemeenschap.

Ondanks het ongelooflijk sociaal tumult dat gaande was in de periode voor de afscheiding tussen India en Pakistan kwamen deze mensen samen, eerst in Hyderabad en na een jaar verhuisden ze naar Karachi. Na verloop van tijd was een eenvoudige en heldere kennis onthuld over de natuur van de ziel, van God en van Tijd. In 1950, twee jaar na de afscheiding, verhuisde de groep naar haar huidige locatie in Mount Abu, India. Tot dan had deze groep van 400 personen geleefd als een autarkische gemeenschap, hun tijd wijdend aan intense spirituele studie, meditatie en zelftransformatie.

 

 

Brahma Kumaris Wereld Spirituele Universiteit

 

Mount Abu, hoog in het Aravali gebergte van Rajasthan was een ideale locatie voor reflectie en contemplatie voor de originele groep uit Karachi in 1950.

Na enkele jaren in een gehuurd gebouw verhuisde de groep naar de huidige site.

Het spirituele hoofdkwartier van de Brahma Kumaris is gekend als Madhuban (woud van honing).

 

 

Brahma Baba, de Stichter, wie was hij?

 

Brahma Baba, geboren in een eenvoudige familie als Lekraj Kripalani in de jaren 1880 was de zoon van een dorpsschoolmeester waar hij een opvoeding kreeg in de discipline van de Hindu religie. Na enkele jobs ging hij aan de slag in de juwelen branche en verzamelde later een aanzienlijk fortuin als diamantair. Hij was de vader van vijf kinderen en een leider in zijn plaatselijke gemeenschap speciaal gekend voor zijn menslievendheid. In 1936, rond de tijd dat de meeste mensen plannen maken om op rust te gaan, beleefde hij de actiefste en meest fascinerende tijd van zijn leven. Na een reeks van diepe spirituele ervaringen en visioenen, voelde hij een zeer sterke neiging om zijn zakelijk leven te beëindigen en zijn tijd, energie en bezit aan te wenden voor het stichten van wat later de Brahma Kumaris World Spiritual University zou worden.

In 1937/1938 richtte hij een beheerscomittee op van acht jonge vrouwen en legeerde al zijn bezit aan deze stichting die door hen werd beheerd.

Nadat hij de creatie van vele Brahma Kumaris centers over heel India geleid had overleed hij in Januari 1969. De Vredestoren in de campus van Madhuban is een huldeblijk aan de onoverwinnelijke geest van deze buitengewone mens die grootsheid verwierf door het uitdiepen en beleven van de diepste waarden van het leven.

 

 

De nalatenschap van Brahma Baba

 

Vele jaren zijn voorbij gegaan sinds Brahma Baba visioenen kreeg in 1936. De levensstijl die hij begon heeft duizenden anderen geïnspireerd om zelf krachtig te worden en hoop te hebben voor de toekomst. De levensstijl die Brahma Baba voorstond hebben de test van de tijd doorstaan. De jonge vrouwen die hij vooraan plaatste, nu in hun tachtig- en negentiger jaren, zijn bakens van liefde, vrede en wijsheid geworden.

 

 

Actuele leiders

Dadi Ratan Mohini.jpg

Dadi Ratan Mohini

Zij is het Administratief Hoofd van de Brahma Kumaris en is een van de ruggengraatleden die op het Hoofdkwartier verblijven. In haar kindertijd heeft zij de basis gelegd voor haar leven in de begindagen van Brahma Kumaris. Zij doet haar naam 'mooiste juweel' eer aan door altijd licht en spanningsvrij over te komen. Toegewijd en openhartig, heeft zij zich gericht op de ontwikkeling en trainingsprogramma's voor leraren in heel India en dient zij als spirituele hulpbron voor het team van jonge mensen dat verantwoordelijk is voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van de jeugd. Nu ze in de negentig is, blijft ze levendig en jong van hart. 

Brahma Kumari Mohini Panjabi.jpg

Brahma Kumari Mohini Panjabi

Zij is het Aanvullend Administratief Hoofd van de Brahma Kumaris. Zij is sinds haar kindertijd bij de BK's in Delhi, zelfs toen zij nog studeerde aan de Universiteit van Delhi. Ze diende met de stichter, Brahma Baba, en opende centra in India. In 1974 begon ze in het buitenland te dienen en vestigde ze een BK-aanwezigheid in Noord-Amerika, eerst in het Caribisch gebied (1976) en daarna in New York (1978). Zij is president van de Brahma Kumaris World Spiritual Organization van de Verenigde Staten, de regionale coördinator van de Brahma Kumaris voor Amerika en de Caraïben en is vertegenwoordiger van de BK's bij de Verenigde Naties. Zij zal haar tijd verdelen tussen India en de VS.

Brahma Kumari Jayanti Kirpalani.jpg

Brahma Kumari Jayanti Kirpalani

Zij is een Aanvullend Administratief Hoofd van de Brahma Kumaris. Geboren in India, verhuisde ze met haar familie naar Londen in 1957 toen ze 8 jaar oud was. Haar familie speelde een belangrijke rol in het naar het Westen brengen van Raja Yoga. Toen ze in de loop der jaren naar India terugkeerde, ontmoette ze de stichter, Brahma Baba bij vele gelegenheden en op 19-jarige leeftijd nam ze de beslissing om een leven van spirituele studie en dienstbaarheid met de Brahma Kumaris na te streven. Haar unieke jeugd bereidde haar voor om de wijsheid van het Oosten naar het Westen te brengen. Ze is een welsprekend spreekster en heeft veel gesproken over klimaatverandering, toegepaste waarden en spirituele beoefening. Zij is de regionale coördinator voor de activiteiten van de Brahma Kumaris in Europa en het Midden-Oosten.

bottom of page